PAGKATAPOS NG TESTING

Mayroong dalawang mahahalagang hakbang pagkatapos ng HIV testing: post-HIV test counseling at connection to care. Gamit ang Department of Health Administrative Order 2017-0019 o ang Mga Patakaran at Mga Alituntunin sa Pagsasagawa ng Human Immunodeficiency Virus (HIV) Testing Services (HTS) sa Health Facilities ay naglilista ng iba’t ibang proseso ng counseling pagkatapos ng HIV test na naka-depende sa mga test results na maaaring maging non-reactive, reactive,

Ano ang proseso ng post-HIV test counseling para sa Non-Reactive na Resulta?

Ang sumusunod ay ang mga dapat asahan ng kliyente mula sa mga HIV counselor sa panahon ng post-HIV test counseling.

 1. Ang kliyente ay makakatanggap ng opisyal na kopya ng HIV non-reactive test result na pinirmahan ng isang HIV-proficient medical technologist at na-validate ng isang pathologist.
 2. Ang kliyente ay maaaring hindi nahawahan o nahawaan mula sa pinakahuling HIV exposure, ngunit ang katawan ay hindi nakagawa ng sapat na antibodies na maaaring makita ng HIV test kit.
 3. Dapat na maunawaan ng mga kliyente ang patuloy na risk tulad ng HIV status ng (mga) sekswal na kasosyo, pagbabawas at pag-iwas sa panganib ng HIV, HIV retesting, and referral para sa patuloy na care and support services.

Ano ang dapat asahan ng mga kliyente mula sa HIV counselor para sa non-reactive na test result?

Ang mga HIV counselors ay tutulungan ang mga kliyente na suriin kung may patuloy na risk. Kung mayroon, dapat gawin ng mga counselors ang mga sumusunod:

 1. Siguraduhin na nauunawaan ng kliyente ang kahalagahan ng pag-alam ng HIV status mga sexual partner(s). Irerekomenda din ng counselor na sumailalim sila sa HIV testing.
 2. Pangasiwaan ang pagpaplano, pag-iwas, at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng HIV-negative status.
 3. Mag-alok muli ng HIV testing pagkatapos ng anim na linggo mula sa huling resulta.
 4. Sumangguni sa kliyente para sa tuluy-tuloy na suporta, mga serbisyo sa HIV prevention na nakukuha sa pakikipagtalik o sexually transmitted infection (STI), at iba pang naaangkop na serbisyo mula sa mga partner organizations na nasa komunidad.

Ano ang proseso ng post-HIV test counseling para sa Reaktibong Resulta?

Kung ang resulta ay reaktibo, ang kliyente ay hindi makakatanggap ng isang reaktibong resulta ng pagsusuri dahil ang ispesimen o ang mga sample ng dugo ay dapat munang ipadala para sa confirmatory testing. Sa halip, ang HIV counselor ay pasalitang ipaalam sa kliyente ang tungkol sa reaktibong katayuan sa panahon ng post-HIV counseling at naaangkop na nauugnay sa mga serbisyo sa pangangalaga at suporta.

Ano ang dapat asahan ng kliyente sa panahon ng post-HIV test counseling para sa isang reaktibong resulta?

Gagampanan ng HIV Counselor ang mga sumusunod:

 1. Ipaunawa sa kliyente ang kahulugan ng isang reactive test result. Maaaring mangahulugan ito ng impeksyon sa HIV, ngunit kailangan nito ng confirmatory testing. Dapat masagot ng counselor ang mga tanong ng kliyente para maliwanagan at masagot ang mga iba pang alalahanin.
 2. Talakayin sa kliyente ang pagpaplano sa pagbabawas ng risk sa HIV at prevention sa maraming impeksyon sa HIV at iba pang mga STI, kabilang ang Hepatitis B at C. Ang talakayan sa prevention ay kasama ang tamang paggamit ng condom at mga lubricants.
 3. Bigyang-diin sa kliyente ang kahalagahan ng pag-alam sa HIV status ng sexual partner(s), at irekomenda na sumailalim din sila sa HIV testing.
 4. Payuhan ang kliyente na sumailalim sa iba pang testing kasama na ang testing para sa Tuberculosis (TB), Hepatitis B at C, Syphilis, at iba pang mga STI.
 5. Bigyang-diin sa kliyente ang kahalagahan ng maagang assessment mula sa treatment hub physician. Ang counselor ay dapat ding magbigay ng isang referral letter upang iugnay ang kliyente sa isang HIV care clinic o primary HIV care na pasilidad.
 6. Ang coordinator ay dapat makipag-ugnayan sa isang treatment hub o primary HIV care clinic at siguraduhin na ang kliyente ay makikita ng duktor para sa karagdagang assessment at clinical management.

Ano ang proseso para sa post-HIV test counseling para sa Positive Confirmatory Result?

Ang lahat ng opisyal na resulta ng confirmatory test ay inilabas lamang sa nagre-refer na pasilidad upang matiyak ang pagpapayo pagkatapos ng pagsusulit. Hindi lamang ang mga na-diagnose na HIV-positive ngunit ang mga mag-asawa o partner kung saan ang isa o pareho ay na-diagnose na HIV-positive ay dapat tumanggap ng post-HIV counseling.

Ano ang dapat asahan ng mga kliyente sa panahon ng post-HIV test counseling para sa isang positive confirmatory result?

Sa pangkalahatan, dapat tulungan ng HIV counselor ang kliyente na makayanan emotionally sa pamamagitan ng pagsagot sa mga alalahanin, takot, at iba pang emosyonal na isyu ng kliyente. Matutulungan din ng counselor ang kliyente sa mga sumusunod:

 1. I-link ang kliyente sa mga serbisyo sa pangangalaga at suporta
 2. Palakasin ang pagpaplano at prevention o pagbabawas ng panganib sa HIV.
 3. Tulungan ang kliyente sa proseso ng disclosure sa kanyang (mga) kapareha, pamilya, o ibang (mga) kakilala.
 4. Hikayatin ang kliyente at alumni ng referral para sa counseling at testing ng (mga) kapareha at mga bata.
 5. Suriin ang risks ng karahasan at suicide. Dapat ding talakayin ng counselor ang mga posibleng hakbang upang matiyak ang pisikal na kaligtasan ng kliyente.
 6. Tulungan ang kliyente na maunawaan ang kahalagahan ng early treatment at ang mga benepisyo nito para sa pagpapanatili ng kalusugan, HIV prevention, at pamamahala ng mga posibleng opportunistic infections.
 7. I-refer at i-link ang kliyente sa isang treatment hub o primary HIV care clinic para sa antiretroviral therapy (ART) access at pamamahala ng mga posibleng oportunistikong impeksyon. Gayundin, i-link ang kliyente sa mga serbisyo ng pangangalaga at suporta.

Ano ang proseso para sa post-HIV test counseling para sa Negative Confirmatory Result?

Ang kliyente ay makakatanggap ng post-test HIV counseling at ang pagpapalabas ng confirmatory test result. Maaaring kasama sa counseling ang pagbabawas ng panganib sa HIV at pagpaplano upang matiyak na ang kliyente ay nananatiling negatibo.

Ano ang mangyayari kapag ang resulta ng HIV testing ay hindi tiyak o walang kasiguraduhan?

HINDI pa makakatanggap ng anumang resulta ang kliyente habang hinihintay ang resulta ng isa pang confirmatory test gamit ang bagong sample ng plasma.

Ano ang mangyayari pagkatapos makatanggap ng diagnosis na positibo sa HIV?

Lahat ng mga kliyenteng may confirmed positive result ay ire-refer sa isang treatment hub o isang primary health clinic para sa ART. Bukod sa paggamot, ang mga kliyente ay ire-refer o iuugnay din sa mga serbisyo ng care and support. Tinitiyak na matatanggap ng kliyente ang tamang psychosocial na mga interbensyon sa kalusugan at pagsunod sa ART.