Mga Mito at Maling Akala

Maraming impormasyon kung paano nakukuha ang HIV, tulad ng sa pakikipag-sex, pagbabahagi ng karayom, pagsasalin ng dugo na nahawaan ng HIV, at pagpapasa nito mula sa ina patungo sa sanggol sa panahon ng pagbubuntis, panganganak, o pagpapasuso. Mayroon ding impormasyon kung paano ang laway, tubig, luha, pawis, kagat ng insekto, pagbabahagi ng tuwalya o kagamitan, at iba pa ay HINDI nagdudulot ng virus. Sa kabila ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga paraan ng HIV contraction, mayroon pa ring ilang mga mito at maling haka-haka tungkol sa HIV.
Ang mga mito at maling haka-haka ay nakakaapekto sa pag-unawa tungkol sa HIV. Kaya, nacre-result ito sa maling impormasyon na nagdudulot ng stigma at diskriminasyon. Nasa ibaba ang mga karaniwang mito at maling haka-haka tungkol kung papaano nakukuha o mahahawa ng HIV.

Myth 1: ANG HIV AY PWEDENG KUMALAT SA PAGHAWAK O PAGHALIK

ANG TOTOO: Hindi nakukuha ang HIV mula sa paghawak o pag-kiss sa isang taong may HIV.

Ang pagyakap, pag holding hands, at pag-kiss ay hindi makakapagdulot ng HIV. Maaaring ma-infect ng virus sa pagpapalitan ng mga infected na likido sa katawan tulad ng dugo, gatas ng ina, semilya, vaginal fluid, at blood tranfusion o pagsasalin ng dugo na nahawaan ng HIV. Ang paggamit ng mga karayom na nahawaan ng HIV ay magpapakalat din ng virus.

Myth 2: Ang HIV ay laging humahantong sa AIDS

ANG TOTOO: Hindi lahat ng kaso ng HIV ay nagiging AIDS.

Ang HIV ay maaaring humantong lamang sa AIDS kung HINDI ito ginagamot. Sa propper treatment, ang mga ilang HIV-infected ay pinanatiling kontrolado ang virus sa loob ng ilang dekada o mahigit pa.

Myth 3: ANG MGA TAONG MAY HETEROSEXUAL RELATIONSHIP AY HINDI NAKAKA-HIV

ANG TOTOO: Ang HIV ay kumakalat sa pamamagitan ng pakikipag-sex. Kaya, ang sinumang nakikipag-sex o nag-engage sa sexual activity ay maaaring mahawaan ng HIV.

Myth 4: MAHAHAWA KA NG HIV SA PAGGAMIT NG PAREHONG KUTSARA, TINIDOR O KAHIT NG PAREHONG TOILET

ANG TOTOO: Ang HIV ay kumakalat sa pagpapalitan ng mga likido sa katawan gaya ng dugo, gatas ng ina, semilya, vaginal fluid, at blood tranfusion. Hindi mahahawaan ng HIV kung gagamitin ang mga gamit sa bahay na mga nahahawakan o ginagamit ng taong may HIV.