BASICS OF PREVENTION

Mga Kaibahan ng HIV at AIDS
HIV
Human Immunodeficiency Virus
AIDS
Acquired Immunodeficiency Syndrome
Ang HIV ay virus na nag-aatake sa immune system Ang AIDS ay condition na ang thong may HIV ay nagpapakita ng ibat-ibang sintomas.
Ang pasyente ay makakaranas ng kaunting sintomas kagaya lang ng sa mild trangkaso na maaaring maramdaman sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Ang pasyente ay makakaranas ng matinding sintomas ng kagaya ng malalang trangkaso.

Ang HIV ay hindi AIDS pero maaaring mauwi ito sa AIDS. Walang pang epektibong gamot na makakapagpagaling sa HIV. Ang HIV-infected person ay dadalhin ang virus hanggat nabubuhay ito pero ang HIV ay naku-kontrol. Ang person living with HIV na sumasailalim sa HIV treatment ay maaaring mabuhay ng normal at malusog.

Ano ang karaniwang nararamdaman ng taong infected ng HIV?
Ang mga karaniwang sintomas ng HIV ay isang banayad na sintomas tulad ng trangkaso. Ito ay maaaring maranasan sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo pagkatapos ng impeksyon. Para sa ilan, ang mga sintomas ay maaaring tumagal ng higit sa apat na linggo. Gayunpaman, hindi ito pareho para sa lahat. Ang ilan ay walang sintomas at malalaman lamang na sila ay nahawaan kapag nagpasuri para sa HIV.
There are different ways to prevent HIV. The most basic ways of prevention are called the ABCD of HIV or simply A for Abstinence, B for Being Faithful, C for condom use, and D for Do Not Use Drugs.

A is Abstinence!

Abstinence or restraining from engaging in risky sexual behavior can help prevent transmission of HIV and other sexually transmitted infections (STIs).

B is Being Faithful!

A monogamous relationship or not having unprotected multiple sexual partners can help prevent STIs, including HIV.

C is Condom-Use!

If A and B fail or are hard to follow, consistent and proper use of condoms is an effective and accessible way to prevent HIV.

D is Do not Use Drugs.

Using drugs, sharing needles, syringes, and other injection equipment poses a risk of contracting HIV. It could lead to unprotected sex or risky sexual behavior. Sharing used needles and syringes that could be infected with HIV also increases the risk of contracting HIV.

Another worth mentioning is HIV prophylactic medications like Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) or Post-Exposure Prophylaxis (PEP). PrEP can be taken before possible HIV exposure, while PEP is after.